Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp tổng quát cho hai họ ánh xạ -không giãn trong không gian Hilbert

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Huỳnh Diễm Ngọc
Đính kèmDung lượng
06 - Nguyen Trung Hieu.pdf332.38 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn