Đánh giá thành phần dưỡng chất và hoạt tính sinh học của rễ cây bồ công anh Việt Nam (Lactuca indica L.)

Tác giả: Tôn Nữ Liên Hương, Huỳnh Văn Lợi, Lê Thị Hồng Diễm, Huỳnh Thị Quỳnh Mai
Đính kèmDung lượng
05 - Ton Nu Lien Huong.pdf512.86 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn