Giảm thiểu hút thu Asen trong cây ớt bằng biện pháp bón vôi trồng trên đất phù sa An Phú - An Giang

Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Đính kèmDung lượng
03 - Nguyen Van Chuong.pdf311.62 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn