Sự hài lòng của nhân viên ngân hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh An Giang

Tác giả: Mai Minh Lý, Trần Minh Hiếu
Đính kèmDung lượng
05 - Mai Minh Ly.pdf361.65 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn