Ảnh hưởng của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: nghiên cứu trường hợp xe máy tại thành phố Long Xuyên

Tác giả: Hồ Bạch Nhật, Huỳnh Anh Dũng
Đính kèmDung lượng
03 - Ho Bach Nhat.pdf301.76 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn