Đánh giá ảnh hưởng của bốn hóa chất xử lý đến sự xâm nhập của nấm (Peronosclerospora maydis) gây bệnh sọc trắng lá trên bắp

Tác giả: Đánh giá ảnh hưởng của bốn hóa chất xử lý đến sự xâm nhập của nấm (Peronosclerospora maydis) gây bệnh sọc trắng lá trên bắp
Đính kèmDung lượng
01 - Vo Thi Huong Duong.pdf597.15 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn