Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ đãi ngộ đến động lực làm việc của quản trị viên cấp trung trong các công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản tỉnh Cà Mau

Tác giả: Ngô Mỹ Trân, Lương Hoàng Nam, Thạch Keo Sa Ráte
Đính kèmDung lượng
05 - Ngo My Tran X.pdf432.76 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn