Nhân giống cây khoai môn (Colocasia esculenta l.) An Giang bằng phương pháp nuôi cấy mô

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Đính kèmDung lượng
02 - Nguyen Thi My Duyen.pdf594.49 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn