Bước đầu nghiên cứu thành phần và tính chất nhân hạt cây Bàm Bàm ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả: Phạm Việt Tý, Trịnh Đình Chính

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn