Bài viết Bản tin 60

STT

Tên bài viết

Tác giả

1

Những điểm mới trong kỳ thi Tuyển sinh năm 2014

PGS, TS. Võ Văn Thắng

2

Tuyển sinh năm 2014 của Trường Đại học An Giang

Phòng Đào tạo

3

Đào tạo hình thức giáo dục thường xuyên ở Trường Đại học An Giang

ThS. Trần Thanh Hải

ThS. Đỗ Văn Thông

4

Tìm hiểu nhu cầu rèn luyện kỹ năng mềm của sinh viên ngành sư phạm Trường Đại học An Giang

ThS. Phan Tuệ Châu

5

Giáo viên phổ thông với việc tự học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

ThS. Trần Thị Huyền

6

Thái độ ngôn ngữ của người Khmer ở An Giang

TS. Hoàng Quốc

 

7

Sang sông trong văn hóa và văn học Việt

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

8

Interactive Physics – Phòng thí nghiệm cơ học thú vị

ThS. Võ Văn Dễ

9

Một loại nghiên cứu mới nhằm định lượng chất lượng giáo dục

ThS. Phạm Thị Kim Nguyên

10

Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Khoa học-CN và Trường Đại học An Giang làm việc tại Nhật Bản

TS. Nguyễn Văn Kiền

11

Danh mục đề tài cấp cơ sở được Sở Khoa học-Công nghệ An Giang hỗ trợ kinh phí thực hiện năm 2014

P. QLKH-HTQT

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn