Thông báo về việc viết bài "Thông tin Khoa học - Trường ĐHAG" số 61

Nhằm mục đích truyền tải những thông tin khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường, Ban Giám hiệu thông báo đến cán bộ, giảng viên trong Trường và các cộng tác viên như sau:

=> Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
87-TB-DHAG-viet_bai_Thong_tin_Khoa_hoc-DHAG_so_61.pdf64.05 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn