Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện

Thông báo về việc viết bài “Thông tin KH - ĐHAG” số 60 với chủ đề Tuyển sinh năm 2014

Nhằm mục đích truyền tải những thông tin khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường, Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong Trường và các cộng tác viên như sau:
...........

Thông báo về việc viết bài cho “Bản tin Khoa học – Trường ĐHAG” số 59, Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014

Nhằm mục đích truyền tải những thông tin khoa học, giáo dục – đào tạo và Chào mừng năm mới, Xuân Giáp Ngọ 2014 đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường, Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong Trường và các cộng tác viên như sau:

...........

Thông báo về việc viết bài cho “Bản tin KH – Trường ĐHAG” số 58, Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhằm mục đích truyền tải những thông tin khoa học, giáo dục - đào tạo và Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường, Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong Trường và các cộng tác viên như sau:

1. Phát động viết bài cho “Bản tin Khoa học – Trường ĐHAG” số 58 với chủ đề Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11.

....

Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang số 01, năm 2013

Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động. Tạp chí là diễn đàn khoa học và giáo dục của Trường, hướng đến đối tượng độc giả là các nhà khoa học, các nhà quản lý, giảng viên sinh viên và học viên sau đại học với mục đích phổ biến các chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trao đổi, nghiên cứu về lý luận, thực tiễn các vấn đề về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường, khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục, khoa học nông nghiệp, thủy sản và công nghệ sinh học, khoa học chính trị, kinh tế và pháp luật của Việt Nam và thế giới; công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, phản ánh những vấn đề thời sự, cấp thiết thuộc các lĩnh vực trên nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh An Giang, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Thông báo về việc viết bài “Thông tin Khoa học - ĐHAG - Mừng Khai giảng năm học 2013 - 2014”

Nhằm chào mừng năm học mới và truyền tải những thông tin khoa học, chuyển giao công nghệ cũng như giáo dục và đào tạo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường, Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong Trường và các cộng tác viên như sau:

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn