TB Viết Bài BTKH

Thông báo về việc viết bài cho "Bản tin Trường Đại học An Giang" Mừng Xuân Bính Thân

Nhằm mục đích truyền tải những thông tin khoa học, giáo dục - đào tạo và chào mừng năm mới. Xuân Bính Thân 2016 đến toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên trong Trường, Ban Giám hiệu thông báo đến cán bộ, giảng viên trong Trường và các cộng tác viên như sau: Chi tiết xem file đính kèm.

 

 

Thư mời vết bài cho Bản tin trường Đại học An Giang

Nhằm mục đích truyền tải những thông tin khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, cũng như những hoạt động của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Trường, và các tổ chức bên ngoài. Ban Giám hiệu thông báo đến cán bộ, giảng viên trong Trường và cộng tác viên như sau:

=> Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thông báo về việc viết bài "Thông tin Khoa học - Trường ĐHAG" số 62

Nhằm mục đích truyền tải những thông tin khoa học, giáo dục - đào tạo và Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường, Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong Trường và các cộng tác viên như sau:
=> Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thông báo về việc viết bài "Thông tin Khoa học - Trường ĐHAG" số 61

Nhằm mục đích truyền tải những thông tin khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường, Ban Giám hiệu thông báo đến cán bộ, giảng viên trong Trường và các cộng tác viên như sau:

...

Thông báo về việc viết bài “Thông tin Khoa học - ĐHAG - Mừng Khai giảng năm học 2013 - 2014”

Nhằm chào mừng năm học mới và truyền tải những thông tin khoa học, chuyển giao công nghệ cũng như giáo dục và đào tạo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường, Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong Trường và các cộng tác viên như sau:

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn