Bản Tin Khoa Học 2014

Bài viết Bản tin 60

STT

Tên bài viết

Tác giả

1

Những điểm mới trong kỳ thi Tuyển sinh năm 2014

PGS, TS. Võ Văn Thắng

2

Tuyển sinh năm 2014 của Trường Đại học An Giang

Phòng Đào tạo

3

Đào tạo hình thức giáo dục thường xuyên ở Trường Đại học An Giang

ThS. Trần Thanh Hải

ThS. Đỗ Văn Thông

4

Tìm hiểu nhu cầu rèn luyện kỹ năng mềm của sinh viên ngành sư phạm Trường Đại học An Giang

ThS. Phan Tuệ Châu

5

Giáo viên phổ thông với việc tự học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

ThS. Trần Thị Huyền

Bài viết Bản tin 59

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Thư chúc Tết

PGS,TS. Võ Văn Thắng

2

Giái pháp nâng cao chất lượng đào tạo hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) tại Trường Đại học An Giang

TS. Tô Thiện Hiền

3

Trường Đại học An Giang thực hiện nhiều giải pháp trong thực hành tiết kiệm điện, nước

Nguyễn Công Áng

Nguyễn Huỳnh Thuần

4

Dự giờ - Một trong những hoạt động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp

ThS. Vương Thị Mỹ Tâm

5

Khảo sát tình hình nhiễm ký sinh trùng máu trên bò thịt ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

ThS. Nguyễn Phi Bằng

ThS. Lê Thị Thúy Hằng

 

 

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn