Bản Tin Khoa Học 2015

Bài viết Bản tin 62

MỤC LỤC

@ Thư chúc Tết Ất Mùi 2015

PGS, TS Võ Văn Thắng

 

2

@ Tuyển sinh năm 2015 của Trường Đại học An Giang

ThS.  Trần Thanh Hải

 

3

@ Công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học tại Trường Đại học An Giang

Trương Hải – Thu Thảo

 

10

@ Cổng thông tin liên kết tài liệu nội sinh các trường đại học

ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan

 

13

@ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia hoạt động NCKH trong sinh viên Trường  Đại học An Giang

Nguyễn Thái Ngọc Hà

 

15

@ Giải pháp tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

ThS. Phạm Xuân Phú

 

24

@ Tiếp cận địa lý trong việc nhận diện tác động của biến đổi khí hậu với an ninh lương thực vùng ĐBSCL 

ThS. Nguyễn Phú Thắng

 

26

@ Một số nội dung cơ bản của Hội nghị “Tập huấn giảng viên, giáo viên của các tỉnh phía Nam về PPDH tiếng Việt như ngôn ngữ thứ 2 cho HS dân tộc cấp tiểu học” 

ThS. Nguyễn Nguyệt Nga

 

29

@ Yếu tố folklore trong một số tiểu thuyết của Chinghiz Aimatov

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

 

31

@ Tết Nguyên đán trong văn hóa truyền thống của người Hoa ở An Giang

Nguyễn Thị Ngọc Thơ

 

34

@ Biểu tượng con Dê trong văn hóa, văn học phương Tây

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

 

36

@ 09 sự kiện KH&CN Việt Nam 2014

Tuấn Lâm

40

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn