Bản Tin Khoa Học 2013

Bài viết Bản tin 58

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(20/11/1982 – 20/11/2013)

 

PGS.TS. Võ Văn Thắng

2

Khu Thí nghiệm- Thực hành Trường ĐH An Giang- Một bước phát triển đột phá

Nguyễn Hồng Hải

3

Những hạn chế trong cách dạy làm văn ở trường phổ thông hiện nay. Nguyên nhân, hệ quả và biện pháp khắc phục

Nguyễn Thị Xuân Mai

4

Sử dụng các phương pháp đánh giá chất lượng người học hiệu quả hiện nay

ThS. Trương Thanh Hải

5

Peer-Tutoring: Mô hình sinh viên hỗ trợ nhau cùng tiến bộ

ThS. Lý Thị Thanh Trúc

..........

Bài viết Bản tin 57

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 – 2014 của Trường ĐH  An Giang.

PGS, TS. Võ Văn Thắng

2

Kết quả năm học 2012 – 2013 – Bước chạy đà quan trọng.

Mai Ngọc Đức

3

Trường Đại học An Giang với Đại hội Toán học Việt Nam  lần thứ VIII.

ThS. Hoàng Xuân Quảng

4

Viết mục tiêu trong thiết kế bài dạy học.

TS. Trần Văn Thạnh

5

Phát triển năng lực thích ứng nghề cho sinh viên sư phạm Trường Đại học An Giang.

ThS. Trần Thị Huyền

Bài viết Bản tin 56

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Thông tin Kỳ thi TS ĐH, CĐ 2013 và Chương trình Tiếp sức mùa thi tại Trường ĐH An Giang.

Phòng KT&KĐCL,

Phòng CTSV

2

Hội thi Thiết kế Bài giảng Điện tử lần V – 2013.

ThS. Hoàng Xuân Quảng

Ngô Thị Kim Duyên

ThS. Đỗ Thanh Cao

3

Chuẩn đầu ra tiếng Anh – Một yếu tố tạo nên thương hiệu Trường ĐH An Giang.

ThS. Huỳnh Thanh Tiến

4

Sự cần thiết đưa vào giảng dạy học phần Ngôn ngữ học xã hội cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh - Trường ĐH An Giang.

ThS. Khương Trọng Nhân

5

Khảo sát, nghiên cứu năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh Khmer trên địa bàn hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn (An Giang).

TS. Hoàng Quốc

Bài viết Bản tin 55

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 1982 - 2012.

PGS, TS. Võ Văn Thắng

2

20-11, đọc thơ và cảm nhận về hình ảnh người giáo viên nhân dân.

ThS. Lê Huỳnh Diệu

3

Tản mạn ngày 20.11, tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

ThS. Trương Thanh Hải

4

“Ơn thầy” – nghĩ về một cuộc thi ý nghĩa.

ThS. Trần Tùng Chinh

5

Hoàng Ngọc Phách – Nhà văn, Nhà giáo.

ThS. Ngô Thị Hy

Bài viết Bản tin 54

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Thư Chúc Tết.

PGs,Ts. Võ Văn Thắng

2

Trường Đại học An Giang, 13 năm phấn đấu và từng bước trưởng thành.

PGs,Ts. Võ Văn Thắng

3

Cần đưa học phần “đánh giá trong giáo dục” vào chương trình đào tạo các ngành sư phạm.

ThS. Hoàng Xuân Quảng

4

Trường Đại học An Giang tập trung thực hiện một số giải pháp về công tác thi đua để đạt thành tích cao.

Mai Ngọc Đức

5

Tìm kiếm nguồn tài trợ quốc tế thông qua việc viết đề án xin tài trợ đóng góp cho sự phát triển Trường Đại học An Giang.

K.R. Phillips, Vương T. Mỹ Tâm, Đoàn Mỹ Ngọc

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn