Bản Tin Khoa Học 2011

Bản Tin Khoa Học 2011

Bài viết Bản tin 48

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Phát động thi đua năm học 2011-2012 Trường Đại học An Giang.

Ths. Lê Minh Tùng

2

Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 – 2020.

Ths. Hoàng Xuân Quảng

3

Vai trò của Nhà giáo trong xã hội hiện đại.

Ths. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

4

Thầy cô trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và cuộc sống.

Ts. Trần Thanh Sơn

5

Hình ảnh người thầy trong thơ Trần Đăng Khoa.

Ths. Nguyễn Văn Khương

Bài viết Bản tin 47

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học An Giang trong năm học 2011- 2012.  

Ths. Lê Minh Tùng

2

Đánh giá hai năm thực hiện đào tạo theo Học chế tín chỉ tại Trường Đại học An Giang.

Ths. Lê Minh Tùng

3

Đại học Harward nhận xét về giáo dục đại học ở Việt Nam.

PGs. Ts. Võ Văn Thắng

4

Đổi mới phương pháp giảng dạy theo Học chế tín chỉ.

Ths. Hoàng Huy Sơn

5

Vai trò của Cố vấn học tập trong đào tạo theo Học chế tín chỉ.

Ths. Tô Thiện Hiền

Bài viết Bản tin 46

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Tiếp cận C-D-I-O để nâng cao chất lượng đào tạo đại học.  

PGs. Ts. Võ Văn Thắng

2

Khoa Nông nghiệp – TNTN sau một năm thực hiện đổi mới quản lý giáo dục đại học.

Ths. Cao Văn Thích

3

Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành Môi trường của Trường ĐHAG.

Ths. Nguyễn Trần Thiện Khánh

4

Thực trạng kỹ năng tự học môn Tâm lý học, Giáo dục học của sinh viên sư phạm Trường ĐHAG.

Ths. Nguyễn Thị Cúc

5

Học tập theo Phương pháp P.O.W.E.R cho sinh viên năm thứ nhất đại học.

Ths. Huỳnh Thanh Tiến

Bài viết Bản tin 45

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Một số điểm cần lưu ý về tuyển sinh năm 2011.

PGs. Ts. Võ Văn Thắng

2

ĐHAG tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2010 và một số vấn đề về tuyển sinh 2011

Ts. Trần Văn Thạnh

3

Giới thiệu các ngành tuyển sinh năm 2011 của Khoa Nông nghiệp – TNTN

Ths. Cao Văn Thích

4

Khoa Lý luận Chính trị  tuyển sinh năm 2011.

Ths. Phạm T. Thu Hồng

5

Giới thiệu đôi nét về các ngành đào tạo tiếng Anh tại Trường Đại học An Giang.

Ths. Nguyễn Thị Tâm

Bài viết Bản tin 44

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

Đại học An Giang, một năm nhìn lại với quyết tâm mới.

Ths. Lê Minh Tùng

2

ĐHAG tăng cường năng lực cạnh tranh đào tạo nguồn nhân lực cho ĐBSCL.

PGs. Ts. Võ Văn Thắng

3

Trường ĐHAG sau hơn một năm hoàn thành công tác tự đánh giá.

Ts. Trần Văn Thạnh

4

Mùa Xuân và Đảng.

Ths. Nguyễn Thị Diệu Liêng

5

Những kết quả bước đầu trong việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh 10 năm qua ở Trường ĐHAG.

Ths. Trần Khánh Mai

6

Công tác phối hợp giữa trường sư phạm với các đơn vị sử dụng đội ngũ nhà giáo.

Ths. Trương Thanh Hải

7

Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập Quốc tế.

Ths. Hoàng Xuân Quảng

8

“Năm Thanh Niên 2011” – Kết nối ước mơ xây dựng quê hương.

Gs. Ts. Võ Tòng Xuân

9

Phân tích tương quan giữa phân đạm, lân và kali với tỉ lệ bạc bụng hạt gạo của cây lúa ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Ts. Trần Thanh Sơn

10

Kết quả thử nghiệm chế phẩm sinh học EIP để xử lý nước thải từ ao nuôi thủy sản.

Ks. Trịnh Thị Lan

11

Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất nấm rơm tại tỉnh An Giang.

Ths. Đoàn Hoài Nhân

12

Giải pháp tăng cường nguồn thu để bảo đảm cân đối tích cực cho ngân sách nhà nước tỉnh An Giang

Ths. Tô Thiện Hiền

13

Vấn đề giáo dục của các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang.

Phan Thái Bích Thủy

14

Nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc cơ sở.

CN. Trần Đình Lộc

15

Nhân năm Tân Mão, tìm hiểu về biểu tượng con Mèo.

Ths. Nguyễn Văn Khương

16

Con Mèo trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.

Ths. Trần Tùng Chinh

17

Tản mạn chuyện Mèo năm Tân Mão 2011

ThS. Phùng Hoài Ngọc

18

Thơ – Cung bậc Xuân đời

ThS. Trương Thanh Hải

19

Tản mạn với thơ Hồ Dzếnh

ThS. Ngô Thị Hy

20

Trang tin ĐHAG

P. QLKH&HTQT, Mỹ Duyên

21

Một số phong tục, văn hóa ứng xử trong ngày Tết

ThS. Lê Huỳnh Diệu

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn