Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Giới thiệu

Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU (AGU International Journal of Sciences) có nguồn gốc từ tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 243/GP-BTTTT ngày 02 tháng 07 năm 2013; Cục Thông tin và Khoa học Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN 0866-8086 ngày 30 tháng 12 năm 2013.Tạp chíxuất bản 10 kỳ/năm, trong đó có 04 kỳ bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Tạp chí giới thiệu và công bố kết quả nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực thuộc khoa học lý thuyết và ứng dụng, bao gồm: (a) Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường; b) Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học; (c) Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục và (d) Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật.

Từ năm 2017, Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước chấp nhận đưa vào danh mục tạp chí được tính điểm công trình khoa học ở 6 hội đồng chức danh Giáo sư ngành, liên ngành, gồm: Nông nghiệp – Lâm nghiệp; Chăn nuôi – thú y – Thủy sản; Hóa học – Công nghệ thức phẩm; Triết học – Xã hội học – Chính trị; Giáo dục học; Kinh tế.

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem