Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
3 2
chevron_right chevron_left

Gửi đăng bài

Nếu chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây

Hội đồng Biên tập

Danh sách các thành viên trong hội đồng biên tập: Tổng biên tập, phụ trách trị sự, thư ký,...

Thể lệ bài viết

Quy định tổ chức và hoạt động của Tạp chí, Quy định thể lệ bài viết đăng Tạp chí,...

Quyển 24 (1)

Tạp chí xuất bản mới nhất

24 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 07-01-2020
Xem
7 4
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-11-2019
Xem
7 3
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-11-2019
Xem
7 2
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-11-2019
Xem
PGS, TS. Võ Văn Thắng
Tổng Biên tập
PGS, TS. Trần Văn Đạt
Phó Tổng Biên tập
TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh
Phụ trách Trị sự
ThS. Lê Minh Tuấn Lâm
Thư ký Biên tập