Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Quyển 7 (3)


Hiệu quả của điều trị canxi trong việc chặn bệnh thán thư trái cây do Colletotrichum gloeosporioides gây ra

Lê Thanh Toàn , Nguyễn Thị Mỹ Linh , Võ Trọng Ky , Triệu Phương Linh , Võ Thị Hướng Dương

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem