Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Quyển 7 (3)


Hiệu quả của điều trị canxi trong việc chặn bệnh thán thư trái cây do Colletotrichum gloeosporioides gây ra

Lê Thanh Toàn , Nguyễn Thị Mỹ Linh , Võ Trọng Ky , Triệu Phương Linh , Võ Thị Hướng Dương

Đã xuất bản

24 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 07-01-2020
Xem
7 4
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-11-2019
Xem
7 3
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-11-2019
Xem
7 2
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-11-2019
Xem