Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Quyển 29 (3)


Phân lập và nuôi sinh khối vi tảo scenedesmus acutus trong các loại môi trường khác nhau

Trịnh Thị Lan , Nguyễn Hữu Yến Nhi , Nguyễn Thị Bích Hạnh , Nguyễn Trần Thiện Khánh

Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến cho Trường Đại học An Giang

Lê Hoàng Anh , Huỳnh Cao Thế Cường , Nguyễn Thái Dư , Nguyễn Thị Lan Quyên , Châu Ngân Khánh

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem