Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Pham Thi Thu Huong , Pham Thi Thu Hoa

So sánh thống kê Bayes và thống kê tần suất thông qua những mô hình nhị thức

Tóm tắt

Thống kê Bayes gần đây đã trở nên rất phổ biến với sự hỗ trợ và phát triển của khoa học tính toán. Có một số khác biệt trong cách xử lý và suy luận giữa thống kê cổ điển và thống kê Bayes. Mục đích của bài viết này là chỉ ra sự khác biệt giữa hai cách phân tích thống kê. Chúng tôi áp dụng cả hai cách phân tích cho các mô hình nhị thức để chứng tỏ rằng thống kê Bayes là một phần mở rộng của thống kê cổ điển. Phân tích Bayes cũng được áp dụng cho nghiên cứu số liệu bệnh nhân HIV tại phòng khám ngoại trú của bệnh viện đa khoa An Giang.

Từ khóa: Thống kê Bayes; thống kê tần suất; mô hình nhị thức; phân tích Bayes; suy luận Bayes.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Current situation of management of child care and early childhood

Pham Thi Huong , Pham Van Danh , Chau Soryaly

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem