Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Do Tien Duy

Quy trình duplex pcr xác định nhiễm trùng mycoplasma hyopneumoniae - mycoplasma hyorhinis trên mẫu phổi, dịch khớp và dịch xoang miệng trên heo

Tóm tắt

Nghiên cứu thực hiện nhằm xây dựng và tối ưu hóa quy trình duplex PCR phát hiện đồng thời Mycoplasma hyopneumoniae  (Mhp) và Mycoplasma hyorhinis (Mhr) trên heo. Hai cặp mồi cho Mhp và Mhr được xác định tính đặc hiệu ở từng quy trình đơn PCR đơn (s-PCR) và sau đó sử dụng thiết kế quy trình duplex PCR (d-PCR). Duplex PCR được xây dựng thành công với các thông số tối ưu như sau: nồng độ mồi Mhp16s-F, Mhp16s-R, Mhr37p-F, và Mhr37p-R lần lượt là 0,5 µM; 0,5 µM; 0,5 µM; và 0,5 µM. Chu trình nhiệt tối ưu cho phản ứng d-PCR bao gồm giai đoạn tiền biến tính ở 94oC trong 3phút, biến tính ở 94oC trong 1 phút, bắt cặp ở 45oC trong 1 phút, kéo dài ở 72oC trong 1 phút và giai đoạn hậu kéo dài ở 72oC trong 5 phút, lặp lại trong 35 chu kỳ. d-PCR có đặc hiệu 100%  và độ nhạy cao với khả năng phát hiện tối thiểu 20,9 copies/ng (Mhp) và 15,0 copies/ng (Mhr). d-PCR có tính ứng dụng cao khi 11/11 mẫu thực địa cho kết quả đồng nhất với quy trình s-PCR (kappa = 1.0).

Từ khóa: duplex-PCR, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, heo.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem