Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tran Thang Long

Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc – sự thực thi nghĩa vụ quốc tế trong bối cảnh hội nhập

Tóm tắt

Điều 65 Hiến pháp năm 2013 đề cập đến trách nhiệm của lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Quy định này là cơ sở pháp lý quan trọng và cần thiết để Việt Nam “góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới” (Điều 64). Trên cơ sở đó, quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng và các lực lượng khác của Việt Nam có cơ hội tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động quân sự đối ngoại hòa bình, mà cụ thể là vào các hoạt động gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên Hợp quốc Bài viết tìm hiểu những khía cạnh pháp lý và thực tiễn của hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, qua đó đánh giá sự cần thiết và ý nghĩa của vấn đề này đối với Việt Nam nói chung và việc thực thi nghĩa vụ quốc tế tại Điều 65, Chế định bảo vệ Tổ quốc trong Hiến pháp 2013.

Từ khóa: gìn giữ hòa bình, Liên Hợp quốc, lực lượng vũ trang, nghĩa vụ quốc tế, Hiến pháp 2013


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem