Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ho Bach Nhat , Nguyen Huu Ngam

Phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng tại thành phố Long Xuyên

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm: (1) Xác định tiêu chí phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng. (2) Phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng. (3) Xác định đặc điểm của khách hàng trong mỗi phân khúc. Nghiên cứu tiến hàng khảo sát 100 khách hàng có dự định sử dụng sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng của các ngân hàng tại Thành phố Long Xuyên. Kết quả của nghiên cứu xác định được 05 phân khúc khách hàng có thái độ khác nhau đối với sản phẩm tín dụng tiêu dùng: (1) phân khúc khách hàng thích lãi suất cho vay thấp, (2) phân khúc khách hàng vay trả góp khi cần thiết, (3) phân khúc khách hàng vay trả góp thích khuyến mãi, (4) phân khúc khách hàng ngại đi vay và (5) phân khúc khách hàng thích vay trả góp dài hạn.

Từ khóa: Phân khúc thị trường; Thành phố Long Xuyên; Tín dụng tiêu dùng.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem