Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Trong Hong Phuc

Đánh giá khả năng thích ứng của cá tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi ở hạ nguồn sông cửu long dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống có cùng nguồn gốc bố mẹ được phân phối ngẫu nhiên vào 9 vèo nuôi thương phẩm ở ba khu vực tương ứng là nước ngọt (Phụng Hiệp – Hậu Giang), nước lợ nhẹ và lợ vừa (Thạnh Phú – Bến Tre) nhằm đánh giá khả năng thích ứng của cá tra dưới ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu. Cá được cân đo ở thời điểm bắt đầu thí nghiệm, sau 1 tháng, 2 tháng và 4 tháng nuôi thương phẩm để xác định các chỉ số tăng trưởng và hiệu quả nuôi. Cá được thu mẫu máu trong các đợt để xác định các chỉ tiêu sinh hóa (nồng độ glucose trong máu), huyết học (số lượng hồng cầu và nồng độ hemoglobin) và nội tiết (nồng độ IGF-1). Kết quả phân tích cho thấy cá tra có tăng trưởng tốt và đạt hiệu quả kinh tế cao ở điều kiện nước ngọt và nước lợ nhẹ nhưng tiêu tốn nhiều thức ăn hơn và cho tăng trưởng thấp hơn ở điều kiện lợ vừa (p

Từ khóa: Cá tra Pangasianodon hypophthalmus, tăng trưởng, biến đổi khí hậu, IGF-1, nồng độ glucose huyết tương.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem