Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Diep Nhut Thanh Hang , Nguyen Van Thao

Ảnh hưởng của ánh sáng đèn led đỏ, xanh và trắng đến sự sinh trưởng và phát triển cây cúc tiger (chrysanthemu sp.) trong nhân giống in vitro và vườn ươm

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng LED lên một số giai đoạn nhân giống in vitro Cúc Tiger (Chrysanthemum sp.). Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng 60% LED đỏ:40% LED xanh đạt giá trị cao nhất trong giai đoạn nhân nhanh chồi với số chồi (6,46 chồi), chỉ số SPAD (24,33), chiều cao chồi (3,46 cm) và số lá (7,04 lá). Tỷ lệ 50% LED đỏ:50% LED xanh tối ưu để tạo cây hoàn chỉnh sau 2 tuần, với chiều cao cây (4,38 cm), số lá (3,89 lá), số rễ (5,28 rễ), chiều dài rễ (3,04 cm), chỉ số SPAD (23,73) và diện tích lá (1,06 cm2). Cúc Tiger được nuôi cấy dưới tỷ lệ ánh sáng 50% LED đỏ:50% LED xanh khi chuyển ra vườn ươm đạt tỷ lệ sống 83,33% sau 4 tuần.

Từ khóa: Chrysanthemum, LED, nhân giống in vitro.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem