Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Huynh Thanh , Tran Thi Ut , Nguyen Huu Tri

Đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp tại An Giang 2017-2018

Tóm tắt

Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích hệ sinh thái khởi nghiệp tại An Giang. Khảo sát này dựa trên cách tiếp cận đanh giá hệ số khởi nghiệp toàn cầu GEM (Global Entrpreneurship Monitor) từ Hiệp hội Nghiên cứu Khởi nghiệp Toàn cầu GERA (Global Enrepreneurship Research Association). Nguồn dữ liệu ban đầu được thu thập từ 36 chuyên gia và 450 người trưởng thành trong toàn tỉnh An Giang. Kết quả phân tích chỉ ra tỉ lệ trong giai đoạn đầu khởi nghiệp của An Giang ở mức cao hơn trung bình cả nước, nhưng động cơ để bắt đầu khởi sự là điểm bất lợi. Điều này cũng tương tự với tiềm năng khởi nghiệp trong tương lai của người trưởng thành. Riêng đánh giá của chuyên gia An Giang  thì cản ngại lớn nhất đến môi trường khởi nghiệp hiện nay tập trung vào hai trụ cột liên quan đến tài chính và giáo dục kinh doanh ở bậc phổ thông.   

Từ khóa: Khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, chính sách


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem