Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tran Thi Phuc An , Nguyen Thi Kim Dung

Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác trong giảng dạy học phần tư tưởng Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Từ việc làm rõ khái niệm phương pháp dạy học hợp tác, bài viết làm rõ sự cần thiết của việc sử dụng phương pháp này trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua phương pháp phân tích, tổng hợp các kết quả thu được từ các nghiên cứu lý thuyết, các cuộc trao đổi và thực tế thực hành giảng dạy trên lớp, tác giả đưa ra quy trình thực hiện phương pháp giảng dạy hợp tác và một số yêu cầu khi sử dụng phương pháp này trong quá trình giảng dạy để khơi gợi được tính tích cực học tập và phát triển năng lực của sinh viên.

Từ khóa: Dạy học hợp tác; học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem