Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ngo Thi Thanh

Tri thức dân gian về đặc điểm tự nhiên của tỉnh Vĩnh Long qua địa danh

Tóm tắt

  Áp dụng lý thuyết vùng văn hóa và phương pháp soi gương, phương pháp xác định thành tố văn hóa, qua nghiên cứu địa danh tỉnh Vĩnh Long, chúng tôi nhận thấy địa danh không chỉ là “tấm bia lịch sử văn hóa” mà chúng còn phản ánh điều kiện tự nhiên, đất đai thổ nhưỡng, các loài động thực vật... của vùng đất này. Kết quả nghiên cứu đã góp phần giải mã được phần lớn địa danh tỉnh Vĩnh Long, chứng minh được rằng trong một số trường hợp, địa danh được đặt một cách rất tự nhiên, tên gọi địa danh phản ánh chân thực cuộc sống, phương thức đặt tên địa danh của một vùng đất không chỉ mang ý nghĩa lịch sử và nhân sinh.

Từ khóa: địa danh chỉ địa hình; địa danh phản ánh đất đai thổ nhưỡng; địa danh chỉ động vật; địa danh chỉ thực vật.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem