Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tran Thi Tham

Ứng dụng mô hình ISM phân loại các tiêu chí trong lựa chọn nhà cung cấp

Tóm tắt

Lựa chọn nhà cung ứng là một trong những công tác quan trọng góp phần vào sự thành công trong quản trị chuỗi cung ứng của một doanh nghiệp. Để lựa chọn nhà cung ứng phù hợp, doanh nghiệp cần phải xây dựng, phân loại và đánh giá các tiêu chí lựa chọn một cách có hệ thống và hiệu quả. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp mô hình hoá cấu trúc (Interpretive Structural Modeling – ISM) để xếp loại 23 tiêu chí dùng trong lựa chọn nhà cung ứng. ISM cho phép xây dựng mối quan hệ giữa các tiêu chí và xếp hạng các tiêu chí. Thêm vào đó, mô hình ISM cho phép phân loại các tiêu chí thành bốn vùng, để loại bỏ những tiêu chí ở vùng kém quan trọng, giữ lại những tiêu chí thích hợp ở những vùng quan trọng. Mô hình được áp dụng tại công ty TNHH Bao bì nhựa Thành Phú. Kết quả phân loại dùng làm cơ sở để thực hiện các bước phân tích tiếp theo trong quá trình lựa chọn nhà cung ứng.

Từ khóa: Mô hình hóa cấu trúc ISM; Lựa chọn nhà cung ứng; Quản lý chuỗi cung ứng; Phân loại tiêu chí; Xếp hạng tiêu chí


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem