Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Cong Trang

Hiện trạng bệnh trắng mình (da rắn) trên cá lóc (Channa sp.) nuôi ao ở tỉnh An Giang

Tóm tắt

Nghiên cứu điều tra 120 hộ nuôi cá lóc trong ao từ tháng 3-9/2017 để đánh giá hiện trạng bệnh da rắn trên cá lóc nuôi ao ở tỉnh An Giang. Kết quả cho thấy, bệnh xuất hiện từ 2014 và tính đến 2016 có 45,8% hộ nuôi có cá bị bệnh ít nhất 1 lần. Cá bệnh có dấu hiệu đặc trưng là xuất hiện đốm trắng từ đuôi và lan dần lên đầu, mất nhớt, vẩy sần lên như da rắn, bên trong nội tạng xuất huyết, trắng gan. Những biện pháp được người dân sử dụng để điều trị bệnh này thì không hiệu quả mà làm bệnh trầm trọng hơn. Phân tích hồi quy Binary logistic dựa trên các yếu tố: kinh nghiệm nuôi, thời gian phơi ao, các biện pháp phòng bệnh có thể dự đoán được khả năng xảy ra bệnh này (p=68,6%).

Từ khóa: An Giang, bệnh da rắn, bệnh cá lóc, cá lóc


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem