Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Duong Huu Huy

Phê duyệt phương pháp phân tích thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm hồ tiêu bằng kỹ thuật chiết pha rắn và sắc kí lỏng ghép khối phổ lc-ms/ms

Tóm tắt

Quy trình phân tích thuốc bảo vệ thực vật được khảo sát trên nền mẫu hồ tiêu và thực hiện xác nhận giá trị sử dụng phương pháp phân tích với 10 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) phổ biến, sử dụng cột chiết pha rắn SPE và sau đó được phân tích bằng LC-MS/MS. Kết quả cho thấy độ thu hồi trung bình của các hoạt chất nằm trong khoảng từ 78,6 – 107,7 %, còn độ lặp lại và độ tái lặp đều nhỏ hơn 20 %, LoD là 20 µg/kg và LoQ là 50 µg/kg. Ngoài ra, chúng tôi ứng dụng quy trình này để phân tích một số mẫu hồ tiêu có trên thị trường. Trong tổng số 15 mẫu được phân tích thì có 7 mẫu phát hiện được một số hoạt chất có hàm lượng lớn hơn giới hạn phát hiện của phương pháp. Trong đó, có một số mẫu có hàm lượng các hoạt chất vượt mức giới hạn tối đa cho phép của thông tư 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế và quy định mức giới hạn tối đa của Codex.

Từ khóa: Hồ tiêu, SPE, thuốc bảo vệ thực vật, LC-MS/MS


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem