Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Le Van Lenh , Dang The Luc

Đánh giá hiệu quả các phương pháp ấp trứng lươn (Monopterus albus)

Tóm tắt

Đề tài “Nghiên cứu phương pháp ấp trứng Lươn đồng” được thực hiện tại trường Đại học An Giang. Kết quả Thí nghiệm 1: thau nhựa, khay nhựa chảy tràn và bình weys có thời gian phát triển phôi 95,3 – 96,0 giờ; tỷ lệ thụ tinh 96,7 – 98,0%; tỷ lệ nở tốt nhất ở khay nhựa (93,7%) và thau nhựa (90,0%) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p

Từ khóa: Lươn đồng, Monopterus albus, trứng Lươn đồng, phương pháp ấp trứng


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem