Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ngo Thi Thu Trang

Vai trò các bên liên quan trong phát triển chuỗi giá trị du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Đồng Tháp

Tóm tắt

Phát triển du lịch nông thôn trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới được xem là chiến lược phù hợp nhằm tăng cường sự thịnh vượng của khu vực nông thôn. Chiến lược phát triển này đòi hỏi sự tham gia tích cực của các bên liên quan với những vai trò đặc thù. Chuỗi giá trị du lịch nông thôn kết nối nhiều tác nhân cùng tham gia vào quá trình hình thành và phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn. Bài viết này dựa vào nguồn dữ liệu thứ cấp từ sách chuyên khảo, tạp chí khoa học cùng với nguồn dữ liệu sơ cấp từ thảo luận nhóm hội quán cùng nhau làm du lịch, hội quán làng hoa và phỏng vấn sâu hộ dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động du lịch, chính quyền địa phương trong quá trìnhtham gia triển khai xây dựng đề án Làng văn hóa du lịch Sa Đéc tại Đồng Tháp theo quyết định phê duyệt Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai chương trìnhMỗi xã một sản phẩm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết quả cho thấy, có bốn tác nhân chính tham gia vào chuỗi giá trị du lịch nông thôn là nhà quản lý, nhà cung cấpvà đầu tư, nhà phân phối và nhà khoa học. Mỗi tác nhân đóng vai trò khác nhau, đánh giá đầy đủ vai trò của tác nhân này có thể đóng góp hàm ý chính sách cho sự thành công của các chương trình phát triển du lịch nông thôn trong tương lai

Từ khóa: du lịch nông thôn, nông thôn mới, chuỗi giá trị du lịch, vai trò tác nhân


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem