Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Pham Quoc Thinh

So sánh Động lực ngoại lai và Động lực nội tại trong việc học môn nói tiếng Anh của sinh viên tại một trường đại học ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Tóm tắt

Động lực là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng tích cực đến quá trình dạy và học, đặc biệt là trong học tập ngôn ngữ thứ hai (Rehman, et al., 2014). Cụ thể, động lực tác động mạnh mẽ đến việc học tập kỹ năng nói của sinh viên, dưới dạng Động lực ngoại lai và Động lực nội tại. Nghiên cứu này nhằm so sánh mức độ của Động lực ngoại lai và Động lực nội tại và những yếu tố quyết định của chúng trong kỹ năng nói của sinh viên. Để đạt được mục tiêu này, bảng câu hỏi động lực được phát cho 120 sinh viên không chuyên tiếng Anh của một trường đại học tại Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả cho thấy rằng các sinh viên có mức độ Động lực nội tại cao hơn Động lực ngoại lai trong vệc nói tiếng Anh. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm ra rằng Sự kiểm soát đã đồng nhất và Sự thỏa mãn lần lượt là những yếu tố quyết định phổ biến nhất của Động lực ngoại lai và Động lực nội tại. Những kết quả này gợi ý cho giáo viên tiếng Anh để điều chỉnh bài giảng môn nói tiếng Anh và phương pháp giảng dạy theo cách nâng cao động lực học kỹ năng nói tiếng Anh tốt hơn.

Từ khóa: Động lực, Động lực ngoại lai, Động lực nội tại, Thuyết tự chủ, kỹ năng nói


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Ảnh hưởng của hình thái oxit sắt đến việc loại bỏ Asen

Nguyen Nhat Huy , Le Tri Thich , Phan Phuoc Toan , Nguyen Trung Thanh

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem