Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Nhat Huy , Le Tri Thich , Phan Phuoc Toan , Nguyen Trung Thanh

Ảnh hưởng của hình thái oxit sắt đến việc loại bỏ Asen

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, các vật liệu nano oxit sắt có hình dạng urchin-like và cubic được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt được hỗ trợ bằng lò vi sóng trong trường hợp có và không có chất hoạt động bề mặt ethylene glycol. Các vật liệu được tạo ra sau đó được phân tích đặc trưng bởi nhiễu xạ tia X, kính hiển vi điện tử truyền qua và quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier. Hiệu suất và khả năng hấp phụ asen được sử dụng như là các chỉ số để đánh giá khả năng ứng dụng của các sản phẩm và ảnh hưởng của hình thái của chúng. Kết quả cho thấy rằng các điều kiện hấp phụ tối ưu đối với các oxit sắt dạng urchin-like và cubic lần lượt là pH 6 - 7 và pH 8, với dung lượng hấp phụ 11,7 và 11,1 mg/g tương ứng, điều đó cho thấy các vật liệu này rất có tiềm năng để loại bỏ asen trong nước ngầm và nước thải.

Từ khóa: oxit sắt, loại bỏ asen, chất hấp phụ, xử lý nước


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Ảnh hưởng của hình thái oxit sắt đến việc loại bỏ Asen

Nguyen Nhat Huy , Le Tri Thich , Phan Phuoc Toan , Nguyen Trung Thanh

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem