Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Le Thi Ngoc Hanh

Xác định phytosterols và tocopherols trong hạt trẩu và đậu dầu như các dẫn xuất Trimethylsilyl của chúng bằng phương pháp sắc ký khí đầu dò khối phổ

Tóm tắt

Trẩu và Đậu dầu là hai nguồn nguyên liệu thô dùng để sản xuất diesel sinh học. Chất lượng diesel sinh học có thể bị giảm khi có sự hiện diện của phytosterol trong nguyên liệu thô. Hầu hết các loại thực vật đều có chứa tocopherols rất hữu ích trong y học. Tuy nhiên, thông tin về thành phần phytosterol và tocopherol của hạt Trẩu và Đậu dầu còn hạn chế. Nghiên cứu này đã trình bày việc xác định các phytosterol và tocopherol chính trong hạt Trẩu và Đậu dầu như các dẫn xuất trimethylsilyl của chúng bằng phương pháp sắc ký khí đầu dò khối phổ. Kết quả cho thấy γ-tocopherol là tocopherol chính trong các hạt này và β-tocopherol không được phát hiện trong hạt Trẩu. Điều này cho thấy cả hai loại hạt trong nghiên cứu này đều là nguyên liệu quý giá để sản xuất γ-tocopherol. Kết quả cũng chỉ ra rằng β-sitosterol là phytosterol có hàm lượng cao nhất trong hạt Trẩu, trong khi đó, stigmasterol và β-sitosterol có hàm lượng tương đương nhau trong hạt Đậu dầu.

Từ khóa: phytosterol, tocopherol, dẫn xuất trimethylsilyl, GC/MS


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Ảnh hưởng của hình thái oxit sắt đến việc loại bỏ Asen

Nguyen Nhat Huy , Le Tri Thich , Phan Phuoc Toan , Nguyen Trung Thanh

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem