Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Vo Thi Dao Chi , Nguyen Tran Thien Khanh

Nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện vận hành của màng vải sợi Woven Fibre để lọc nước thải trong bể tự hoại nhằm cải thiện chất lượng nước xả thải và cho mục đích tái sử dụng.

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, sợi vải woven fibre (WFMF) được dùng như một vật liệu trong lĩnh vực màng lọc. Màng lọc woven fibre rẻ tiền, bền khi so sánh với các màng lọc đang có trên thị trường, do đó màng lọc woven fibre có thể vận hành trong những điều kiện khó khăn. Nghiên cứu nhằm tìm ra giá tốc độ dòng tối ưu cho sự vận hành hệ thống màng lọc WFMF. Kết quả sau thực nghiệm cho thấy, giá trị dòng 2 L/m2.h là phù hợp với loại màng này. Ở tốc độ dòng đã chọn, hiệu quả loại bỏ COD là 38.13%, cặn lơ lửng là 80% đến 95.97% và coliforrms cao nhất là 99.62%

Từ khóa: nước thải sinh hoạt, màng, màng lọc bằng vải sợi woven, bể tự hoại, tái sử dụng


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Ảnh hưởng của hình thái oxit sắt đến việc loại bỏ Asen

Nguyen Nhat Huy , Le Tri Thich , Phan Phuoc Toan , Nguyen Trung Thanh

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem