Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ho Thi Ngan Ha , Nguyen Trong Son , Nguyen Minh Thuy

Ảnh hưởng của quá trình xử lý ozone đến chất lượng và khả năng bảo quản của trái cà chua bi đen

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện để xác định ảnh hưởng của thời gian xử lý ozone (5-25 phút) đến chất lượng và khả năng bảo quản cà chua bi đen (Solanum lycopersicum cv. OG). Kết quả cho thấy quá trình xử lý ozone được tiến hành trong 15 phút (công suất thiết bị 80,4 mg/h, trong bể chứa 4 lít nước, khối lượng mẫu 500 g, tỷ lệ nguyên liệu và nước là 1:2) giúp giảm tổng vi sinh vật hiếu khí và cho giá trị tốt nhất về hàm lượng các hợp chất có hoạt tính sinh học (anthocyanin 4,35 mgCE/100g, lycopene 37,01 µg/g, vitamin C 56,03 mg%, phenolic tổng 43,86 mgGAE/100g) và khả năng khử gốc tự do DPPH (82,25%) đồng thời kéo dài thời gian bảo quản trái (14 ngày) so với mẫu đối chứng không xử lý ozone (xuất hiện nấm mốc chỉ sau 3 ngày).

Từ khóa: Cà chua bi đen, xử lý ozone, hợp chất có hoạt tính sinh học, thời gian bảo quản


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Ảnh hưởng của hình thái oxit sắt đến việc loại bỏ Asen

Nguyen Nhat Huy , Le Tri Thich , Phan Phuoc Toan , Nguyen Trung Thanh

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem