Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Doan Thanh Ngoc

Nghiên cứu ảnh hưởng đặc điểm người quản lý đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại-dịch vụ tại thành phố Cần Thơ

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng đặc điểm người quản lý đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Dựa trên mẫu dữ liệu gồm 119 người quản lý doanh nghiệp, kết quả phân tích hồi quy cho thấy người quản lý có trình độ học vấn cao, có giới tính là nam, có kinh nghiệm quản lý lâu năm thì có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy có sự ảnh hưởng của các đặc điểm của doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh như số năm thành lập của doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp và tỷ lệ nợ của doanh nghiệp.

Từ khóa: doanh nghiệp, đặc điểm người quản lý, hiệu quả hoạt động, Thành phố Cần Thơ


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem