Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Le Hoang Yen

Aeromonas hydrophila, dịch chiết Bạch hoa xà, Edwardsiella ictaluri, kháng khuẩn.

Tóm tắt

Thí nghiệm được tiến hành nhằm xác định tính kháng khuẩn của dịch chiết bạch hoa xà (BHX) với hai loài vi khuẩn Aeromonas hydrophila và Edwardsiella ictaluri ở các mật độ 103, 106, 109 (CFU/mL). Bạch hoa xà được chiết xuất bằng các phương pháp (i) đun trong nước cất ở 98oC, (ii) ngâm trong cồn 70% trong 3 ngày và (iii) ngâm trong cồn 70% trong 6 ngày. Kết quả cho thấy, dịch chiết BHX từ ba phương pháp chiết xuất đều có tính kháng mạnh (vòng kháng khuẩn từ 10 – 22 mm) đối với A. hyrophila và E.ictaluri, tuy nhiên tính kháng của dịch chiết BHX được chiết xuất bằng phương pháp gia nhiệt ở 98oC, 3 giờ trong nước cất là thấp nhất. Tính kháng khuẩn của dịch chiết BHX được chiết xuất bằng phương pháp ngâm 6 ngày trong cồn 70% với tỉ lệ BHX:dung môi (cồn) là 3:1 cho kết quả vòng kháng khuẩn E. ictaluri cao nhất (X = 22,7 mm) ở mật độ vi khuẩn 109 CFU/ml và kết quả này cho thấy tính kháng khuẩn của dịch chiết BHX và mật độ vi khuẩn có sự tương quan theo hướng tích cực.

Từ khóa: Aeromonas hydrophila, dịch chiết Bạch hoa xà, Edwardsiella ictaluri, kháng khuẩn.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem