Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Thanh Tung

Xây dựng liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao bước thay đổi lớn về chất lượng cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tóm tắt

Hiện nay, chất lượng sản xuất giống cá tra tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đạt tỷ lệ sống rất thấp, trên 10% đã ảnh hưởng đến nghề nuôi cá tra thương phẩm của Việt Nam. Đây là một nguyên nhân làm tăng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên trường quốc tế. Từ những bất cập trên bài báo này sẽ đi sâu phân tích những hạn chế tồn tại chủ yếu trong sản xuất giống cá tra tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở đó, đề xuất quan điểm, mục tiêu và bộ tiêu chí cũng như hệ thống giải pháp liên kết sản xuất giống cá tra ba cấp chất lượng cao để đạt được sự tăng trưởng nhanh, kháng bệnh tốt, tỷ lệ sống cao,... làm cơ sở cho các địa phương xây dựng các mô hình liên kết sản xuất giống cá tra đạt chất lượng cao theo hướng hiệu quả và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Cá tra 3 cấp; liên kết sản xuất; chất lượng cao.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem