Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Thi Kim Quyen

Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả tài chính của mô hình sản xuất giống lươn đồng (monopterus albus) ở tỉnh An Giang

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 4/2017 đến tháng 04/2018 thông qua phỏng vấn 32 hộ sản xuất giống (SXG) lươn nhằm mô tả hiện trạng các yếu tố kỹ thuật và hiệu quả tài chính của mô hình SXG lươn tại tỉnh An Giang. Các hộ SXG lươn có diện tích trung bình 244 m2/hộ. Mật độ nuôi lươn bố mẹ là 23,5 con/m2 với kích cỡ  trung bình là 98,2 g/con. Tỷ lệ cho SXG là 1 đực: 2 cái được nông hộ áp dụng phổ biến nhất. Số đợt sản xuất trung bình là 4-6 đợt/năm và tỷ lệ nở trứng trung bình là 56,7%. Thời gian ương trung bình là 70 ngày/đợt thì tỉ lệ sống của lươn giống đạt 76% và năng suất trung bình là 116,08±73,63 con/m2. Tổng chi phí sản xuất lươn bột là 490 ngàn đồng/m2, doanh thu là 907 ngàn đồng/m2/vụ và lợi nhuận đạt được là 417 ngàn đồng/m2 với tỷ suất lợi nhuận là 1,56 lần

Từ khóa: An Giang, sản xuất giống, hiệu quả tài chính, lươn


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem