Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Huynh Dinh Le Thu , Le Thi A Dong

Các yếu tố tác động đến chuyển giao tri thức tại Trường Đại học An Giang

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích kiểm định tác động của các yếu tố năng lực giao tiếp (năng lực mã hóa, năng lực giải mã và độ tin cậy nguồn), động cơ (động cơ nội tại và động cơ ngoại tại), tri thức (hiểu biết chung, mối quan hệ khó khăn và khả năng tiếp thu) đến hiệu quả của chuyển giao tri thức tại trường Đại học An Giang. Ngoài ra, nghiên cứu cũng kiểm định sự khác biệt về hiệu quả chuyển giao tri thức theo ngành đào tạo và trường đào tạo. Dữ liệu được thu thập từ 335 học viên tham gia các chương trình liên kết đào tạo sau đại học tại trường Đại học An Giang. Phương pháp phân tích EFA, cấu trúc tuyến tính SEM được dùng để đánh giá độ tin cậy của thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết. Kết quả cho thấy, ba yếu tố (động cơ ngoại tại, độ tin cậy nguồn và mối quan hệ khó khăn) tác động cùng chiều đến chuyển giao tri thức. Nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác biệt về hiệu quả chuyển giao tri thức giữa các ngành đào tạo và trường đào tạo.

Từ khóa: Chuyển giao tri thức, Đại học An Giang


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem