Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Thi My Duyen

Khảo sát ảnh hưởng của giá thể và dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng của cây dâu tây tại vùng núi Cấm - An Giang

Tóm tắt

Bước đầu đưa cây dâu tây vào hệ thống canh tác vùng đồng bằng để đa dạng hóa cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế và sản phẩm du lịch cho người dân tại An Giang. Nghiên cứu được thực hiện nhằm chọn được giá thể trồng và dung dịch dinh dưỡng thích hợp cho sự sinh trưởng của cây dâu tây. Nghiên cứu được bố trí theo kiểu hai nhân tố hoàn toàn ngẫu nhiên trong nhà màng tại núi Cấm - An Giang. Kết quả cho thấy, giá thể A3 (40% xơ dừa + 40% tro trấu + 20% phân trùn) và dung dịch dinh dưỡng B1 (150 N, 44 P, 124 K) là thích hợp để cây sinh trưởng và phát triển với chiều cao cây, số lá, diện tích lá, số ngó và đường kính tán đạt lần lượt là 28,9 cm, 17,5 lá/cây, diện tích 120,5 cm2/lá, 14,6 ngó/cây và rộng 29,3 cm.

Từ khóa: Cây dâu tây, dung dịch dinh dưỡng, giá thể, hệ thống tưới nhỏ giọt, phân trùn quế.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem