Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Mai Thi Kim Khanh , Ho Nguyen Nhat Tien , Chau Huy Ngoc

Các yếu tố thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Trung Quốc và những gợi ý cho các trường đại học ở Việt Nam

Tóm tắt

Dòng chuyển dịch sinh viên quốc tế đang có xu hướng gia tăng về phía các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan. Ở Việt Nam, cùng với các chủ trương và chính sách hội nhập quốc tế trong giáo dục, các trường đại học cũng đang mong muốn thu hút thêm du học sinh từ nước ngoài đến tham gia các hoạt động học tập. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần phải tìm hiểu về các yếu tố thu hút sinh viên quốc tế ở các quốc gia trên thế giới, từ đó có chiến lược phù hợp, tận dụng các lợi thế hiện có làm đòn bẩy gia tăng số lượng người học ngoài nước ở các cơ sở giáo dục đại học nước ta. Bài viết này là một nghiên cứu tổng quan dựa trên mô hình yếu tố lực đẩy-sức hút (push-pull factors) và khảo sát trường hợp Trung Quốc để chỉ ra rằng động lực hàng đầu khiến sinh viên quốc tế đến quốc gia này học tập là tiếng Phổ thông Trung Quốc. Điều này cho thấy các trường đại học ở nước ta có thể xem những lợi thế có sẵn trong các chương trình giảng dạy tiếng Việt để đẩy mạnh thu hút sinh viên quốc tế đến học tập và giao lưu trao đổi.

Từ khóa: quốc tế hóa giáo dục, sinh viên quốc tế, yếu tố lực đẩy-sức hút, trường đại học Trung Quốc


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem