Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Le Truong Anh Ngoc

Nghệ thuật phật giáo Ấn Độ thời kỳ Maurya – Shunga và Andhra

Tóm tắt

Một trong những yếu tố quan trọng giúp cho Phật giáo dễ dàng thích nghi và phát triển với những nền văn hóa khác nhau, vùng đất khác nhau và đức tin khác nhau, đó chính là sự hòa nhập của tư tưởng Phật giáo vào những huynh hướng tôn giáo bản địa, những vị thần bản địa được xem là những hóa thân của Đức Phật. Bên cạnh đó, nghệ thuật Phật giáo đã giúp cho việc nhắc nhở, hỗ trợ và củng cố những chân lý bất diệt của tôn giáo, cùng sự phát triển và phong cách của nó đã duy trì toàn bộ lịch sử tôn giáo. Nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ cổ đại với các phong cách khác nhau trong các thời kỳ Maurya – Shunga – Andhra với những hình tượng đầy lý tưởng cao cả, trở thành khuôn mẫu của nền nghệ thuật Phật giáo nói chung, và đã chuyển tải gần như trọn vẹn tinh thần tối thượng của Phật giáo – hướng đến một thế giới siêu việt – Nirvana.

Từ khóa: nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ, thời kỳ Maurya, thời kỳ Shunga, thời kỳ Andhra.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem