Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Hoang Sy Tai

Nghiên cứu phổ tọa độ màu của thủy tinh borat - kiềm đồng pha tạp ion Tb3+ và Sm3+

Tóm tắt

Đặc điểm phổ tọa độ màu của thủy tinh borat-kiềm đồng pha tạp Tb3+ và Sm3+ có thành phần (70-x-y)B2O3.15Li2CO­­3.15Na2CO3.xTb2O3.ySm2O3 (BLN:Tb,Sm), chế tạo bằng phương pháp nung nóng chảy đã được nghiên cứu. Phổ tọa độ màu được xem xét phụ thuộc nồng độ pha tạp Tb3+ và Sm3+ và nồng độ tối ưu của ion Tb3+ và Sm3+ pha tạp lần lượt là 0,75 mol% và 1,0 mol%. Các kết quả cho thấy vật liệu thủy tinh borat-kiềm đồng pha tạp Tb3+ và Sm3+ bức xạ ánh sáng kép (màu xanh và màu đỏ) khi được kích thích bằng ánh sáng tử ngoại gần, rất thích hợp để chế tạo đèn LED trắng sử dụng trong kỹ thuật chiếu sáng

Từ khóa: ion Tb3+ và Sm3+, thủy tinh borat-kiềm, dập tắt vì nồng độ.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem