Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Duy Liem , Nguyen Thi Thanh Hien

Ứng dụng công nghệ Gis định giá đất theo khung giá nhà nước tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm định giá đất theo khung giá Nhà nước cho đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng và đất phi nông nghiệp tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dựa trên nền tảng ArcGIS Desktop và ArcGIS Online, thông tin giá đất theo khung giá Nhà nước cho đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất phi nông nghiệp tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa được xây dựng dưới dạng bản đồ và cung cấp trực tuyến tại địa chỉ https://arcg.is/1z9OHL. Với kết quả đạt được, cho thấy ứng dụng GIS định giá đất theo khung giá Nhà nước là cách tiếp cận hiệu quả, giúp hiển thị trực quan giá đất theo từng thửa đất cụ thể. Nhờ đó, cơ quan chức năng dễ dàng quản lý giá đất và người dân có thể tra cứu giá đất nhanh chóng, chính xác.

Từ khóa: Định giá đất, GIS, thành phố Biên Hòa


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem